EN AL

Shërbimet tona

Llojet e Organizimeve:

Konferenca
Seminare
Trajnime
Panaire
Koktej
Hapje Solemne
Promovime
Dhe organizime tjera sipas kerkeses

Sherbimet:

Ftesa
Dhurata per Mysafire
Ndricim Profesional
Zerim Profesional
Pajisje per Perkthim
Moderim
Sherbime te Protokollit Diplomatik dhe te Biznesit
Transport
Akomodim
Ushqim (Catering)
Organizim dhe Menaxhim te eventit
Dhe sherbime tjera sipas kerkeses